Kovács Vilmos 
Gát, 1927. június 5.– Budapest, 1977. november 13.
költő, író
Kovács Vilmos: Testamentum (Hangraforgó együttessel)
Kovács Vilmos Búcsú
Kovács Vilmos Vereckén
Kovács Vilmos Aludt a falu
Kovács Vilmos Föld
Kovács Vilmos Orvos akartam lenni
Kovács Vilmos Vérkeresztség
Kovács Vilmos Szerelmes legény bánata Népdalvariáció
Kovács Vilmos Verecke

Kovács Vilmos Búcsú (dalnok műhely 2012)

KOVÁCS Vilmos  (Gát, 1927. június 5.– Budapest, 1977. november 13.): költő, író. Beregszászon kezdte, 1945-ben Munkácson fejezte be a polgári iskolát, felsőkereskedelmi érettségit tett. Beregszászon könyvelő, 1947-től a gáti községi tanács vb. titkára. 1949-től a munkácsi városi adóhivatal könyvelője, főkönyvelője, tanácsosa, főtanácsosa. 1952-ben Munkácson ukrán tannyelvű esti középiskolában tanult; 1952–57 között a Csernovici-Lvovi Pénzügyi-Közgazdasági Főiskola lev. hallgatója, de tanulmányait nem fejezte be. 1955-től a munkácsi Prapor Peremohi (A Győzelem Zászlaja) c. járási ukrán lapnál könyvelő; gondozta a kulturális rovatot, és vezette a helyi irodalmi stúdiót. 1958-tól az ungvári Kárpáti Kiadó magyar osztályának lektora, főlektora, osztályvezetője. 1960-ban a beregszászi Vörös Zászló c. járási lapnál irodalmi stúdiót hozott létre. Támogatta az ungvári Forrás Stúdió (1967–1971) fiataljait. Létrehozta és 1970-től gondozta a Kárpáti Kalendárium irodalmi mellékletét. Tevékeny részese volt a kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalmainak. 1971-től szabadfoglalkozású. 1977-ben áttelepült Budapestre. Verseit, regényét, novelláit erő, szenvedély, igazságkereső bátorság; a megfigyelés érzékenysége és a kifejezés pontossága; népiség és az egyetemességigény jellemzi. Hosszas huzavona után 1965-ben kiadott, majd betiltott Holnap is élünk c. regénye a kárpátaljai magyarság 1944 utáni sorsának leghitelesebb ábrázolása. A magyarság őstörténetével foglalkozó, 1500 lap terjedelmű kéziratainak egy része 1997–ben megjelent.( kárpátalja )

Művek
Vallani kell!, versek, Ungvár, 1957;
Tavaszi viharok, versek, Ungvár, 1959;
Lázas a Föld, versek, Ungvár, 1962;
Veszennyaja burja, versek, (oroszul), Moszkva, 1963;
Holnap is élünk, regény, Ungvár, 1965, Debrecen–Ungvár, 19892;
Csillagfénynél, versek, Ungvár, 1968;
Testamentum, válogatott versek, Bp.–Ungvár, 1992;
Ha rám szakad a Végtelen Idő, versek, Ungvár, 1997;
Kik voltak…?, Nyelv- és őstörténeti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról, 1–2, szerk. KOZMA Endre, Ungvár, 1997.