Kölcsey Ferenc 
Balassa
Dinnyés József dalai
Kétségtől rettegve, bánat közt nyugtalan 
Sírok, de könnyemet ontom haszontalan, 
Erdőn, bércen, völgyön bújdoklom úntalan, 
Segédkart s hajlékot nem lél boldogtalan.

Szélvész mérge tépi lengő vitorládat, 
Bocsásd le, hű Remény, biztos ánkorádat,
S habok közt nyugtatván roncsolt hajócskádat, 
Fordítsd mosolygva rám még egyszer orcádat!

1825