Juhász Gyula 
Szeged, 1883. április 4.– Szeged, 1937. április 6.
költő
Juhász Gyula Örökké...
Juhász Gyula Rudnay Gyulának
Juhász Gyula Bujdosó Balassi (Bort ide, korcsmáros, tokajit, pirosat!)
Juhász Gyula Idegen zsoldos éneke

JUHÁSZ Gyula (Szeged, 1883. április 4.– Szeged, 1937. április 6.): költő. Élete nagy részét szülővárosában töltötte. Apai nagyapja asztalos; az anyai az utolsó szegedi gombkötőmester. Tanári pályára készült a budapesti egyetemen. Tanár volt Nagyváradon, Máramarosszigeten, Szakolcán, Léván és Makón, majd Szegeden hírlapíró lett. A Nagyváradon megjelent Holnap c. antológia költői közt szerepelt először miután versei már előkelő szépirodalmi lapokban megjelentek. Csöndes, halk hangú lírikus s a sóvárgás bánatoshangú költője, az emberi sorsot részvéttel szemléli, elmerül a vallás ünnepi hangulataiban, a benső szolidarítás érzésével szemléli a magyarság sorsának szimbólumait, szomorú szívvel gyönyörködik a magyar táj szépségeiben. A modern magyar líra egyik legrokonszenvesebb művelője. Tagja a PetőfiTársaságnak.

Művek
Versei, Szeged, 1907;
Új versek 1908–1914, Békéscsaba, 1914;
Késő szüret, versek, 1918;
Ez az én vérem, versek, Szeged, 1919;
Nefelejcs, versek, Nefelejcs, 1921;
Testamentom, versek, Szeged, 1925;
Hárfa, versek, 1929;
Fiatalok, még itt vagyok!, versek, Szeged, 1935;
Összegyűjött versek 1–2, s. a. r. PAKU Imre, Kecskemét, 1940, 1941;
Összegyűjött versek, 1943;
Összes művei kritikai kiadás, 1–9, 1963–81;
Összes költeményei, 1993. (Egyedül ez tartalmazza összes ismert versét.);
Egy vers, egy rajz, Juhász Gyula versei, László Anna rajzai, Szeged, 1998.