Weöres Sándor 
Ha majd testemre rög borúl 
Dinnyés József dalai
Ha majd testemre rög borúl 
tán szótlanúl 
beszél hozzám az Úr 
tán szótlanul beszél hozzám az Úr 
a sorson messze túl - 

És apró lángom énekel 
és így felel: 
"Híven végezni el 
mit rám bízol: sem távol, sem közel 
más vágyam nincs nekem. 

Ha ezzel szolgálnám javad: 
a poklokat, 
nem-múló kínokat, 
mikor tüdő, verőér, szív ugat, 
mind-mind lelkemre add. 

Ahol házadtól elszakadt 
léptem haladt: 
a te fény-járt utad? 
vagy sárkány-vágta ösvény, ferde, vad? 
de ládd szándokomat. 

Vágyam csak ez - más semmi sem: 
hűségesen 
munkálni műveden, 
ahogy parányi erőmmel érthetem. 
És mást ne adj nekem."