Vörösmarty Mihály 
Az emberek
Dinnyés József dalai
Hallgassatok, ne szóljon a dal, 
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A zápor és a szél,
Könyzápor, melyet bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sohajt. 
Hiába minden: szellem, bűn, erény; 
Nincsen remény!

Hallátok a mesét: a népnek 
Atyái voltanak,
S amint atyáik vétkezének, 
Ők úgy hullottanak:
A megmaradt nép fölsüvölt: 
Törvényt! s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt a gaz merény: 
Nincsen remény!

És jöttek a dicsők, hatalmas 
Lábok törvény felett.
Volt munka: pusztított a vas! 
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek, 
Bújában egymást marta meg.
S a hír? villám az inség éjjelén: 
Nincsen remény!

És hosszu béke van s az ember 
Rémítő szapora
Talán hogy a dögvésznek egyszer 
Dicsőbb legyen tora: 
Sovár szemmel néz ég felé,
Mert hajh a föld! az nem övé, 
Neki a föld még sírnak is kemény: 
Nincsen remény!

Mi dús a föld, s emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt,
És mégis szerte dúl az inség 
S rút szolgaság nyomaszt. 
Így kell-e lenni? vagy ha nem, 
Mért oly idős e gyötrelem?
Mi a kevés? erő vagy az erény? 
Nincsen remény!

Istentelen frigy van közötted, 
Ész és rosz akarat!
A butaság dühét növeszted, 
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész,
Bármelyik győz, az ember vész: 
Ez őrült sár, ez istenarcu lény! 
Nincsen remény!

Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harc- s békeév után
A testvérgyülölési átok 
Virágzik homlokán;
S midőn azt hinnők, hogy tanúl, 
Nagyobb bűnt forral álnokúl.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény: 
Nincsen remény! nincsen remény!

1846 május előtt