Váci Mihály 
Valami nincs sehol
Dinnyés József dalai
Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
    - valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,
    - s valamit minden tettben elmulasztunk.
Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
    - s valamit minden csókban elmulasztunk.

Mert valami hiányzik minden ölelésből,
     - minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
     - minden szerelemből hiányzik valami.
Hiába verekszünk érte halálig: - ha miénk is,
     - a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
     - az életedből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,
     - mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
     - mert az Egészből hiányzik valami.

A Mindenségből hiányzik egy csillag,
     - a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
     - a Világból hiányzik valami.
 

Az égboltról hiányzik egy sugár,
     - felőlünk hiányzik valami.
A Földből hiányzik egy talpalatnyi föld,
     - talpunk alól hiányzik valami.
Pedig így szólt az ígéret a múltból:
     - "Valahol! Valamikor! Valami!"

Hitték a bölcsek, hitték a hívők,
     - mióta élünk, e hitetést hallani.
De már reánk tört a tudás: - Valami nincs sehol!
     - s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt, amit már nem szabad
     senkinek elmulasztani.

Újra kell kezdeni mindent,
     - minden szót újra kimondani.
Újra kezdeni minden ölelést,
     - minden szerelmet újra kibontani.
Újra kezdeni minden művet és minden életet,
     - kezünket mindenkinek újra odanyújtani.

Újra kezdeni mindent e világon,
     - megteremteni, ami nincs sehol,
de itt van mindnyájunkban mégis,
      belőlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogy eljön
     valami, valamikor, valahol...