Váci Mihály 
Még nem elég
Dinnyés József dalai
Nem elég megborzongni, 
de lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni, 
de mindig égni kell!
És nem elég csak égni :
fagyot is bírjon el, 
ki acél akar lenni, 
suhogni élivel.

Nem elég álmodozni.
Egy nagy-nagy álom kell! 
Nem elég megérezni,
de felismerni kell! 
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el; 
jövőnket - tudni kell! 

Nem elég a célt látni; 
járható útja kell!
Nem elég útra lelni, 
az úton menni kell! 
Egyedül is! Elsőnek, 
elöl indulni el !
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell !
S csak az hívjon magával, 
aki vezetni mer ! 

Nem elég jóra vágyni: 
A jót akarni kell!
És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell .
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem!

Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem! 
Ám nem csak holmi érzés, 
de seb és szenvedély, 
keresni, hogy miért élj, 
szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég - a Világért! 
Több kell: - a nemzetért!
Nem elég - a Hazáért!
Több kell most: - népedért! 
Nem elég - Igazságért!
Küzdj azok igazáért, 
kiké a szabadság rég, 
csak nem látják még, 
hogy nem elég!
Még nem elég!
                              (1959)