Tinódi Lantos Sebestyén 
Szegedi veszedelem
Dinnyés József dalai
Én beszédöm lészön mast történt dolgokról,
Nagy Szegedön esött szertelen csudákról,
Sok terek és magyar ott elhullásokról,
Méltó hogy én írjak szerencse forgásáról.

Vala sok jó legén már öszvegyűlésbe,
Kit hajdúknak monnak széllel vármegyékbe,
Igen igyeköznek menni nagy Szegedbe,
Tót Mihált kivánják hadnagyul ő közikbe.

Derék nagy kapuját várasnak felnyiták,
Az ötezör hajdúk mind bérohanának,
Nagy sivalkodással várast mind elbamlák,
Számtalan tereket hajnalban levágának.

Jól értitök immár Isten ajándékát,
Mely jó szerencsével szereté hajdúkat,
De ők szertelenül elbízák magokat,
Mert nem adának erről Istennek hálákat.

Császár ez szép várát bizon megsegélli,
Hanem ha soholt egy szolgáját sem leli,
Jobb néktek magyarok ezzel elébb lépni,
Mert félök én azon, keztök mind itt elveszni.

Ott ez beszédöket mind semminek vélék,
Az császár erejét egy csöppné sem félék,
Öket megvernie lehetetlen vélték,
Nándorfejérvárig mennyönk, ők aszt beszéllék.

Ímé, Ali basa táborát járatá,
Az álló seregbe köznépet állata,
Hátul szekereket két renddel járata,
Puskás jancsárokat azok közzé állata.

Immár az magyarok Szegedben hogy hallák,
Hogy az terekek őket ott készen várnák,
Ők az várasvégre hamar kiszállának,
Semmi szertartás nincs, hadnagyok búsultanak

Zászló elesését magyarok megláták,
Utoljáró huszárok megfutamának,
Gyűjték az testöket, halmokat rakának,
Magyarok főnépek mind elszaladának,

Óh, ti balgatagok, hajdúk, kik ti vattok,
Esztökbe vegyétök, mit mast néktök mondok:
Szívvel, könnyőségvel jó vitézök vattok,
De hadakozásban igen bolondok vattok.

Csak az egy Istenben jámborul bízjatok,
Minden igyetekben nyereséggel jártok.
Eszt ha eszötökben, hajdúk, nem tartjátok,
Mint szegedi mezőn, ti gyakran levágattok.

Magát jelentötte versnek kezdésében
Az ki szerzé, vagyon oly mint fél kedvében,
Kassában Seböstyén nagybőjt közepiben,
Írá ezörötszázötvenkét esztendőben.