Szkárosi Horvát András 
Az átokról
Dinnyés József dalai
Rettenetes ez világnak mostan minden dolga, 
Csudálatos nagy vaksága és hatalmassága, 
Nem fog rajta az istennek semmi igazsága, 
Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága.

Az Úristen megjelenté minden akaratját, 
Hirdetteti szent ígéjét, nagy irgalmasságát.
Az bűn ellen nagy haragját, rettenetes átkját, 
Nem akarja ez világnak örök kárhozatját.

Örök Isten ótalmazzad az keresztyénséget,
Ótalmazzad miközöttünk a te szent ígídet, 
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget.
Vedd le rólunk, igaz isten, az kegyetlenséget.

Ezerötszáz negyvenhétben mikoron írának,
Tallyán szerzék ezt énekben siket magyaroknak, 
Kik istennek beszédével semmit nem gondolnak, 
Hogy meglássák miokáért romlásra jutának.