Szepesi Attila
Széllel szálló esztendő
Dinnyés József dalai
Január
Havon sikló január, arcot
pirosító, száncsengővel
csilingelő, cinkét szomorító,
világító jégcsapokkal fagyot
élesítő.

Február
Farsangoló február, széllel
trombitáló, vizeket csordító,
szemet fényesítő, boros
maszkák ünnepén lányokra
kacsintó.

Március
Virágnyitó március, réteket
zöldítő, varjakat elűző,
rügyeket pattintó, cinegével,
vörösbeggyel vígan
csengettyűszó.

Április
Kelekótya április,
lepkeszárnyon szálló,
barkaággal lengedező,
piros húsvét napján
nyuszifüllel integető,
harangot bondító.

Május
Rigófüttyös május,
vadmalacot gömbölyítő,
vízicsibét költögető, lányok
nyakát csiklandozó, kerek
erdőt gyöngyvirággal dúsan
telehintő.

Június
Verőfényes június, almát
pirosító, erdőn-mezőn
barangoló, vándorokat
vendégelő, csengő fülemüle-
dallal éjszakát vidító.

Július
Villámfényű július,
gólyalábon lépő, tücskök
dalát megújító, darazsakkal
döngicsélő, hasas
görögdinnyét dombon
gurigázó.

Augusztus
Tűzlobbantó augusztus,
körtét édesítő, pókfonalat
gombolyító, csillagokkal
fénylő, mézillatú
szőlőhegyre seregélyt
zúdító.

Szeptember
Zörgő-morgó szeptember,
fecskét tovaűző, dombot
kikericcsel lilán beborító,
szarvasok agancsát harcra
élesítő.

Október
Lombszaggató október,
ökörnyállal úszó, gyertyát
gyújtogató, kökényt ízesítő,
kormos fellegek közt
vadludakkal szálló.

November
Varjúszárnyú november,
hajnalt zúzmarázó, ködökkel
borongó, baglyokkal keringő,
ördög szekerével dombon
nyargalászó.

December
Dérrel-kéklő december, őzet
didergető, csillagszórót
gyújtogató, szilveszteri
trombitákkal óesztendőt
búcsúztató, újesztendőt váró.