Szentsey György 
CANTIO SEQUENS 
Dinnyés József dalai
1. Ifjúság, mint sólyommadár,
Akkor víg, ha szabadon jár,
De jaj nékem, szegénnek már,
Vigasztalást szívem nem vár.

2. Mert elkölt már szabadságom,
Elröjtözött örömnapom,
Fölvirradását nem várom,
Míg föl nem jön kívánt napom!

3. Mint ősszel kis fülemüle,
Kinek énekölő nyelve,
Ki be van, szegény, rekesztve,
Lehajtván bánkódik szíve.

 4. Hol mások járnak kegyessen,
Mint egy Apolló, kedvessen,
Fejem lehajtván könyvessen,
Nézek én keservessen.

5. Mennék én is, ha mehetnék,
Szárnyomra ha röpülhetnék,
Így magánossan nem élnék,
Mint madár, társot keresnék.
 

6. De meg vagyok határozva,
Szabadságom le van zárva,
Olyan vagyok, mint az árva,
Isten légyen jókkal áldva.

7. Ó, keseredett kis fogoly,
Kinek szabadsága nem folly,
Vagyok, mint félig megholt, olly,
Majd megemészt bánot, mint molly.

8. Mely boldogok lám, az vadak,
Kiknek az zöld erdő házok,
Mert ők senkitűl nem várnak,
Ott sétálnak, hol akarnak.

9. Környülvett már az sok kétség,
Isten egyedül remínség,
Kitűl van minden erősség,
Tőlünk is ő tisztöltessék.

11. Adja Isten, hogy lehessek,
Valaha veled élhessek,
Ezt óhajtja az én lölköm,
Ez az ének, az kié ez.

Amen.

Vége ennek a munkának