Sylvester János 
Az magyar nípnek, ki ezt olvassa
Dinnyés József dalai
Profeták által szólt rígen néked az Isten, 
Az kit ígírt imé vigre meg adta fiát. 
Buzgo lilekvel szól most és néked ez által, 
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. 
Néked azirt ez lűn profétád, doctorod, ez lűn 
Mestered, ez most és, melyet az Isten ada. 
Az próféta szavát hallgasd, mert tíged az Isten 
El veszt, és nyomos itt nem lehet az te neved. 
Itt ez írásban szol mostan és néked ez által, 
Hütre hiv mind, hogy senki ne mentse magát. 
Az ki Sidoul, és Görögül és végre Diákul 
Szól vala rigen, szól néked az itt Magyarul. 
Minden nipnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten 
Törvínyin ilyen, minden imádja nevit. 
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az ki folyó víz,. 
Itt vagyon az tudomány melly örök iletet ád. 
Lelki kenyír vagyon itt, mellyben mikor íszel örökké 
Ilsz, melly az mennyből szálla, halálra mene. 
Az ki teremt tiged, meg vált, örök íletet ád 
Ez szent által, nincs több bizodalmad azirt. 
Ennek azirt szolgállj mindenkor tiszta szűeddel, 
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot. 
Tígedet ez hozzá víszen, és nem hágy, mikor így mond 
Bodogok el jővetek, vesszetek el gonoszok.