Sárosi Márton 
Szolgálatomat ajánlom
Dinnyés József dalai
Szolgálatomat ajánlom,
Oh, víg kedvű nyájasságom,
Ez föld szénjén szép csillagom,
Éltemig kedves barátom.

Istennek drága jóvolta,
Azki minket egybehoza,
Szálljon reád szép áldása,
Mind nemzetedre s magadra.

Veszedelem távol járjon
Tűled, szent angyal hordozzon
Mindenféle utaidon,
Hogy az ellenség ne ártson.

Égnek miként szép forgását
Es fényes napnak járását,
Folyóvizeknek folyását,
Látjuk serérny mozdulását.

Mindenben így jó szerencséd,
Menten menjen híred, neved,
Hasznos legyen felkelésed,
Ágyadban boldog lefekted.

Vadon erdőben mikor jársz,
Vagy sík mezőben ha sétálsz,
Haszna legyen, ha megszólalsz,
Egészséges, mikor nyugszasz.

Induljon szép éneklésre
Az madár is kérésedre,
Fülemüle szép zengése
Legyen mindenkor füledbe.

Délben az hőség ne ártson,
Forgószél se háborgasson,
Égi háborútól ójjon,
Az Jóisten oltalmazzon.

Az szép nyárnak gyümölcsével
Élhess nagy gyönyörűséggel,
Emberek közt tisztességgel
Forgódhassál s böcsülettel.

Magyarországnak csillagát
Láthassad szabadulását,
Kassának szép újulását,
Ellenségünknek romlását.

Semmi nekem búdosásom
És végetlen fáradságom,
Csak hallhassam, jóbarátom,
Jó egészséged, megnyugszom.

Az mennek, földnek Istene,
Juttasson bennünket szembe,
Szép békességes időben,
Magyarország kebelében.

Gyógyulást az betegeknek,
Őfelsége az véneknek,
Oltalmat az özvegyeknek
S adjon jót nemzetségünknek.

Az ezerhatszáz ötödben,
Krakkóban én felmentemben,
Virágvasárnap estennem
Szedten ezeket versemben.