Petri Csathó Ferenc 
Béke tanszék
Dinnyés József dalai
már por vagyunk már füst vagyunk
de itt fiúk találkozunk még
nyagda székekkel asztalokkal
kinyit megint a Béke tanszék
bohémtanya egy utcasarkon

primhegedűs m filozófus
a legelső székfoglalót Suki
Béluska mondja el a lét
leggyötrőbb problémáiról
kortyolja közben óarany sörét
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk

az idő áll az óra bandzsa
számlapján nem jár mutató
az elmúlás badar halandzsa
a hóesésből bokszkesztyűben
megjön iszik a kocsmapultnál

Gerelyes kettős fedezékben
két kifli bástyája mögött
a bokszolót többféle okból
lesik szemközti ablakokból
kékharisnyák kicsinyes főnökök
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk

előttük palackok sora
tartanak már a harmadiknál
hexameterben diskurálgat
totális rímeket farigcsál
Szepesi és Petri Csathó
 

aztán megérkezik Veress
átállnak pindaroszi sorra
egyik szava a másikét sodorja
metrum szelében vitorláznak
iszogatnak és játszanak
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk

Porlódról jön farmergatyában
Temesi tengerhosszú sálja 
úszik a füstben Zelei
ücsörg mellette és citálja 
neoavantgarde műveit

az asztalfőn maga a mester 
sorskérdések kerülnek szóba 
Mocsár a tanítványai között 
látni a süvölvény Ördöghöt 
miközben éppen hadonászik 
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk

Szemüveggel a legsarokban 
gubbaszt magában muzsikálgat 
Baka Krisztus-szakálla leng
A Béke tanszék immár idefent 
égi székekrőI lóg le lábunk 

bohémtanya egy utcasarkon 
már por vagyunk már füst vagyunk
az újság hírül adta holtunk
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk
az is lehet hogy sose voltunk
csak most vagyunk csak most vagyunk