Losontzi István 
Adjon Isten a magyarnak...
Dinnyés József dalai
Adjon lsten a magyarnak jó napot, 
Akit a sors oly sokáig vert-csapott; 
Adjon Isten a magyarnak ami kell,
Ami jót csak birni óhajt a kebel! 

Adjon Isten a magyarnak szép jövőt, 
Hősi sugártermetéhez ép erőt; 
A magyar szó, s a magyar jó hírneve 
Szerte széles e világot zengje be!