Hegyi Pál 
Magyar Országnak Panassza és Siralmas Könyörgése az Úr Istenhöz
Dinnyés József dalai
1. Panaszát Ur lsten mi szegény hazánknak,
Hallgasd meg siralmát jó Magyar országnak,
Légy szabaditója romlott házainknak,
Sok szegény árváknak kik hozzád kiáltnak.

2. Az te népeidet hatalmas Ur Isten,
Tartsd meg az hitötlen nemzetségek ellen,
És tedd szerencséssé ellenségid ellen,
Kik most dühöttenek szegény hazánk ellen.

3. Vedd hozzád Ur Isten sok kiáltásunkat,
Az te szent fiadért ótalmazd utunkat,
Ne nézzed Ur Isten nékünk mi voltunkat,
Hanem szent fiadat kikért bocsátottad.

4. Látod nagy Ur Isten mi nagy inségünket,
Az pogányok miatt való esetünket,
Mentsd ki jó Istenünk az mi nemzetünket,
Az hitetlenöknek rontsd meg erejöket.

5. Vagyunk Uram Isten, nagy nyomorúságban,
Az pogányok miatt nagy sok siralomban,
Kik az te nevedért forgunk mostan hadban,
Szegény néped mellett támadj fel hadunkban.

6. Segélly meg Ur Isten dühösségük ellen,
Támadj fel mellettünk ő hatalmok ellen,
Titkolt tanácsokat töltsd fejökre Isten,
Hogy te szent nevedet esmerjék meg Isten.

7. Hatalmas bölcs Isten te indításodat,
Vidd véghöz mi bennünk el kezdett dolgunkat:
Az te szent Fiadért ügyöket igazgasd,
Az kik szent nevedben kötték fel kardjokat.

( ... )