Finta Éva
Az időhöz
Dinnyés József dalai
Taníts meg, rengeteg idő:
bátor legyek, akár a játék,
inkább pimasz, mint ostoba,
hiszen jár néha az ajándék.

A lapítók ügyefogyott
apadó, apró kis ügyében
ne legyek mákszem vagy homok,
de kinek olykor jár az éden.

Legyen bátor a tétlenség:
nem talmi renddel elodázott,
de boldog ívű, delejes,
mely átfog rendet, rendszert, káoszt.

Taníts meg, rengeteg idő:
milyen kevés vagy, milyen elvett,
milyen fosztásban vétkező
s csak teljességben a kegyelmed.