Dusa Lajos 
Hajdúlegényes
               (Egyetlen győztes szabadságharcunk vezérének)
Dinnyés József dalai
l. (Örlődő keserves)

Ölni kell vagy megdögölni, 
nem örömből lettem hajdú. 
Ides hazám pogányoké, 
császáré és nagyuraké,
csak én vagyok rongyos fattyú.

Nem riadok, ha ijesztnek, 
a halálhoz nagyon értek. 
Ha török - hát karóba húz
ha császári - agyonlövet, 
s saját vérem is megéget.

Vicsorgok hát e világra, 
mint a bekerített farkas. 
Átharapni egy-két torkot, 
hogy magam ne adjam ingyen: 
- Uram, ez a Te jutalmad!

2. (Szomorú parlandó)

S akkor jöttek a hajdúk. Nincs megadás. 
Minden élő férfiakat kaszaboltak
és nem volt megadás-jel, 
                         melyből a zsoldosok is 
elgondolták: jobb, ha fogoly vagy.
- Többet pénzel ez élve, mint egy percnyi 
                         pengesuhintás,
hisz megalázott asszonya és pereputtya kiváltja
- pláne ha él még-, és kér menlevelet.

Ámde a hajdúk jöttek. Porba tiportabb 
Erdély ennél nem volt. Mert ama hajdúk 
káromkodtak véges-végig. S mind magyarul.

3. (Hajdú legényes)

Vérem pezsdül, torkom rikkan : - Végre pogányok ellen! 
Nékem a császár nem parancsol sem a fejedelmem.
Lándzsám villan a jegenyéken, 
szablyám szisszen a sás élében 
szinte indul a föld is.

Dölyfös szpáhi pattan a lóra, mindjárt felém rúgtat, 
még lándzsám is csodálkozik: milyen nagyot huppant,
s hogy Mohamedhez eltaláljon 
megsegíti a buzogányom, 
útját megrövidíti.

Ám janicsárság ezre zúdul, Isten tudja honnét.
Lődözünk, s hová meghátrálunk - ismer minden zsombék. 
Náddal törlöm a bocskorom orrát
míg befogadja láp-Magyarország 
ezt a harácsos népet.

Jambur, jambúr, jambambúri, a jambúr: jambambúri, 
nincs szebb mint a tábortűznél a hajdútáncot járni.
Nézik a talján, vallon népek 
- zsoldfizetésre ideértek -
jambúr, jambambúri.

4. (Karfűző dobbantós)

Fogadd most levelét Deák Kis Ferenenek 
Bocskai úr, egykor császári fiskális. 
Viszem hűtlenséged Nagykereki felé 
zsoldjában - mint hajdú - a felkent királynak.

Avégre semmi nép ez a lándzsás-puskás, 
mi végre hiába István úr hűsége.
Ellened is rablót toborzott a császár, 
kit pedig szolgáltál - még hited fölött is.

Most a pusztulásnak, összevisszaságnak 
tobzódó idején István úrra nézek.
Sok árultatásunk, keserves vadságunk, 
sorsodnak a sorsunk - bizony most tenképe!

Ha veszni kell - vesszünk, de érted verekszünk 
Kereki vár előtt, Álmosd mezejében. 
Sebzettségünk miatt igaz tükrünk te vagy,
s kire - mire néznénk, ha összetöretnénk?

5. (Bocskai nóta)

Van már házam, van már földem, 
vagyok nemes Hajdú.
Nem vagyok már senkifia, 
csúf, fekete varjú.
Uram csak Bocskai István,
övé szablyám, s lelkem. 
Jaj, annak, ki háborítja 
az én fejedelmem.

Bocskoromból kurta csizmát 
csinált urasságom.
Szántóm, rétem mindent megad, 
s asszony vígadásom.
Bejól van ez fejedelmem, 
házam a te házad.
A pogány is koronát küld 
Bocskai Istvánnak.

Hódol Kassa, s a Felvidék
minden kapitánya. 
Királyokkal parolázik 
seregünk ispánja.
Ki az, ha nem Bocskai úr, 
hajdúk fejedelme?
Áldja meg öt az Úr Isten 
békében, s fegyverbe.