Döbrentei Kornél 
Átpingált Március – 1998
Dinnyés József dalai
Uramisten mennyi csapodár kokárda
nemzeti színre játszik a régi gárda
     s míg jó szokás szerint
     törvényt tisztelni int
cinkelt  pakliból oszt nem veszhet a parti
minden gesztenyét magának kapar ki
meghiúsul s tisztátalan lesz az ünnep
s hogy cafrangos hazafiként előtűnnek
     renegát hontiprók
     sorsunkba rondítók
a vörösen fújtató demokratikus
terrorlegények meghitt jelszavuk a kuss
tegnapi kardlapozók a halállisták
ihletői s a l'art pour l'art szadisták
     az ultrabal lator
     s vadbarom vallató
testvércsíszár spicli magyarkodnak bátran
és más gonosztevők bírói talárban
egy ünnep sem az engedélytől nemzeti
a hatalom kegye csak lezüllesztheti
     nagy hazugság kis nép
     fölkelésünk dicsét
most Haynau-utódok kezdik zengeni
s a húsos kondért köréből nem engedi
a kiváltságban dús exkluzív csőcselék
népet hergel szárazon tartva lőszerét
     s abban is biztos ám
     marad hitbizomány
ez a 301-es parcella-ország
átfestett frázisaik körülhordozzák
mint véres kardot mely egy táborba várna
inkább tűzharc Jan Pallach főnix-lángja
     maszlag és gumibot
     mi nekünk kijutott 
a végső kenetet trágyadombon várva
Uramisten mennyi csapodár kokárda
Uramisten mennyi csapodár kokárda
nemzeti színre játszik a régi gárda