Dinnyés József
Dallamos közérzetem
Dinnyés József dalai
Korrupció, kishitűség,
protekció, álszerénység
     körbefon.
Vakbuzgóság, izgágaság,
összemosott álvalóság
     elámít.
Toporgok a világban,
Tapogatok a magányban feléd.
Dallamos közérzetem
C dúrban énekelem.

Értelmetlen értelmezés
rányomja az értelmemre
     értelmét.
Ellenkező gondolatok
fészkelődnek kobakomban
     fúj a szél.
Toporgok a világban,
Tapogatok a magányban feléd.
Dallamos közérzetem
C dúrban énekelem.

Csilingelő díszletek közt
az ostobaság mellbe lökött,
     eltaszít.
Nem megállni, odavágni,
egyetlen mód - kiabálni:
     Segítség!
Toporgok a világban,
Tapogatok a magányban feléd.
Dallamos közérzetem
C dúrban énekelem.