Dinnyés József 
Nem rátok nézek
Dinnyés József dalai
Szemem már nem rátok néz
bennetek keres tárgyat eszményt
mögöttetek keres lát
dimenziókat gyöngyöket
széttaposott göröngyöket
jeleket a túléléshez

Röntgenszeletet szorongásról
emészthetetlen köveket
néma szavak salakjából
felvétetett a látlelet
szikével metszhető
eszmélések daganatai

Pislogó súlyos fáklyákat
sötétben elrebegett szavakat
gyalogutat árokpartot
fészket eresz alatt
megbúvó patakokat
éghetetlen csipkebokrokat

Meg-nem-jelent könyveket
tornyok vízköpőit
gyalult asztalt kiihatatlan poharat
másnak terített információt
az izmusok legelőjén
szemem már nem rátok néz

Besugárzott molekulákból
elektromos töltettel
megbabonázott emberek
tekintetét hordozom
áthatolhatatlan
falakon átlátok

A mélységet látom s magasságot
ha a virágok arcunkig érnek
s a gyertyák csonkig égnek
egy elmaradt ravatalnál
s a gyertyák csonkig égnek
egy elmaradt ravatalnál