Dinnyés József
Státusz-statisztika
Dinnyés József dalai
Nincs még egy nemzet,
kit nyolc országban
simogat az áldott napfény
És ugyanúgy ring a búzamező,
zúgnak a fák és dúdol a szellő.

Nincs még egy nemzet,
ki szándéktalan
ennyi állam polgára lett.
Szülőföldje két hazában,
az anyaföld máshazában.

Nincs még egy nemzet,
ki ennyi népnek
szokásait eltanulta.
Két hagyomány közt elvész a tartás,
más lesz a tánc, más lesz a szép szó.

Nincs még egy nemzet,
kit ennyi törvény
igazított a világrendre.
Utódállamokban más a törvény;
maguknak szabták, úgy is hordják.

Nincs még egy nemzet,
kit ennyi nyelvre
megtanított a történelme.
Minden harmadik magyar két nyelven szól;
egyik nyelven sem kap a tudást.

Nincs még egy nemzet,
ki ennyiféle
egyenruhát hord és visel -
Őrködik, maga ellen harcol,
másik haza parancsol.

A magyar állam hiába tervez,
A magyar állam hiába ígér,
Mert a magyar állam máshol él,
Mint ahol a magyar nemzet remél.