Dinnyés József 
Hittem és szóltam
Dinnyés József dalai
a láthatókra nem nézünk
csak a láthatatlanra
a látható elmúlik
a láthatatlan időtlen
hittem és szóltam
hittél és szóltál
hiszünk ezért szólunk
nyomorgatnak mindenütt
de meg nem szoríttatnak
kételkedünk mindennap
de nem esünk kétségbe
hittem és szóltam
hittél és szóltál
hiszünk ezért szólunk
üldöztetünk üldöznek
soha el nem hagyatunk
tiportatunk tipornak
soha el nem veszhetünk
hittem és szóltam
hittél és szóltál
hiszünk ezért szólunk