Debreceni Szappanos János 
Militaris congratulatio
Dinnyés József dalai
1. Az szép szabadságra,
Magyarság javára 
Törekedő jó urunk, 
Úri dicsőségből,
Mint Krisztus mennyekből 
Alászállott gyámolunk: 
Szolgai ruhában,
Katona formában 
Hallgasd meg, azmit írunk.

2. Azkinek örvendünk,
Most annak éneklünk
Vitézlő öltözetben, 
Sisakban, fegyverben, 
Lovakon nyergekben, 
Sátor alatt mezőkben, 
Jóllehet sok kárban, 
De azért vígságban, 
Magyarok örömében. 

3. Ha nyelvem száz volna, 
Hogy ha szóm viz volna,
Ha mint Körös úgy folyna: 
Szivemnek titkait, 
Magyarok örömit, 
Meg írnám bölcs formára:
Jaj szegény Magyarok, 
Immár vigadnotok, 
Egyszer ideje volna.

5. Dobunkat perdítvén, 
Trombitát zendítvén 
Jézust, Jézust kiáltunk
Gyakran könyörögjünk, 
Vitéz módra éljünk, 
Országvesztőket rontsunk,
Szegény szép hazánkért,
Magyar koronánkért 
Ideje vagdalkoznunk.

29. Keserves nemzetünk,
Szomorodott szívünk
Egyszer hadd vidámuljon, 
Rabságából testünk, 
Siralomból lelkünk 
Immár hadd szabaduljon. 
Ezeknek fejében,
Boldog reménységben 
Minden ember induljon.

31. Serény Hadnagyinknak, 
Jó kapitányunknak, 
Példájokat kövesük:
Mi nem jobbak vagyunk, 
Vagy mi nem több lelkünk 
Az övéknél, mit félünk: 
Az ellenség is fél, 
Abból is vesz sok vér,
Semmit ne iszonyodjunk.

32. Hadat igazgató, 
Győzedelmet adó, 
Bölcs és hatalmas Isten:
Mutasd meg magadat, 
Irgalmas voltodat, 
Magyari hiveiden: 
Kiért fejedelmünk, 
És minden nép velünk,
Áldjon tégedet. Amen.

1605