Batizi András 
Pinkesd innepire
Dinnyés József dalai
Jövel szent lélek úristen, lelkünknek vígassága, 
Szívünknek bátorsága,
Adjad minden híveidnek te szent ajándékodat. 
Jövel vígasztaló szent lélek isten.

Jövel megnyomorúltaknak nemes vígasztalója, 
Árváknak édes atyja,
Tölts be siralmas szívünket lelki nagy örömvel, 
Jövel mi lelkünknek édes vendége.

Távoztasd el mi szívünknek hitetlen setétségét, 
Világosíts meg minket,
Hogy az istennek ígéjét hallhassuk és érthessük,
Jövel és taníts meg az igaz hütre.

Jövel gerjeszd fel szívünkben szent szerelmednek tüzét, 
Ronts el az gyűlőséget,
Hogy mi egyesek lehessünk isteni szerelmedben, 
Jövel mi lelkünknek nagy vígassága.

Te vagy bizony örök isten, ki atyától és fiútól 
Mind örökké származol,
Te vagy mi urunk Krisztusnak áldott szent ígérete,
Te vagy mi lelkünknek megszentelője.

Te vagy ki az prófétáknak általa régen szólál, 
Krisztust nekünk ígéréd,
Te a szent apostaloknak szíveket bátoritád, 
Te vagy erőssége minden szenteknek.

Te vagy az nagy úristennek mennyei ajándéka, 
Igazságnak mestere,
Taníts minket az Krisztusnak igaz esmeretére, 
Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.

Világosíts meg elménket, hogy hihessük az Krisztust, 
Egy idvösségnek lenni,
És az áldott atya istent kegyes atyánknak lenni, 
Téged esmerhessünk vígasztalónak.

Adjad szent ajándékodat, bátoríts meg lelkünket, 
Hogy valhassuk az Krisztust,
Adjad, hogy mi meggyőzhessük ördögnek csalárdságát, 
Te vagy mi bíztatónk, minden ótalmunk.

Bíztasd félelmes szívünket, hogy kétségbe ne essünk 
Halálunknak idején,
De nagy bátorsággal vígan ez világból kimúljunk. 
Jövel vígasztaló szent lélek isten!