Batizi András 
A házasságról való ének
Dinnyés József dalai
Jámbor házasok meghallgassatok,
Ti rendeteket megtanuljátok,
És az okait meggondoljátok,
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.

Semmi nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
Istentől szerzett igaz társaság,
És törvény szerint való nyájasság.

Ezért szülejét ember elhagyja,
És atyját, anyját mind hátra hagyja,
És ragaszkodik feleségéhez,
És ketten lesznek egy testté-vérré.

Azért nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
Istentől szerzett igaz társaság,
És törvény szerint való nyájasság.

Az házasságot az isten szerzé,
Paradicsomban szépen végezé,
Áldomásával megkörnyékezé,
Három okáért ezt bizony szerzé.

Első okáért szaporodásért,
Angyali karnak betöltéséért,
Az szentegyháznak épüléséért,
És magzatoknak fenntartásáért.

Másod okáért szerzé ez végre,
Az férfiúnak segedelmére,
És bánatjának könnyebbségére,
Minden dolgának segítségére.

Hogy az férfiú előtte lenne,
Ő felesége mellette lenne,
És bánatjában könnyebbség lenne,
Minden dolgában segítség lenne.

Harmadszor szerzé ennek okáért,
Gyarló embernek orvosságáért,
Fertelmességnek gyűlölségeért,
Paráznaságnak távozásáért.

Immár halljátok és megértsétek,
Ti tiszteket ne felejtsétek,
Szükség, hogy egymást ti szeressétek,
És Isten szerint együtt éljetek.

A férfiúnak ez az ő tiszti,
Ő feleségét igen szeresse,
Igaz munkával őtet éltesse,
Mint önnön magát úgyan szeresse.

Ő feleségét jókor oktassa,
Meg ne rongálja, de megdorgálja,
Meg ne utálja, inkább táplálja,
És háza népét jóra tanítsa.

Asszonyembernek ez az ő tiszti,
Hogy az ő férjét igen szeresse;
Urának mondja, őtet böcsülje,
Néki engedjen, őtet tisztelje.

Ö magzatinak gondját viselje,
Nagy szeretettel őket nevelje,
Az nagy istennek ő félelmére,
Őket tanítsa és jóra intse.

Ezeket szerzé szépen versekben
Batizi András egy jó kedvében,
Születet után ennyi időben,
Ezerötszázban és negyvenhatban.