Kovács András Ferenc 
Szatmárnémeti, 1959. július 17.
költő, esszéíró, műfordító

Kovács András Ferenc Bruegeli tél 

Kovács András Ferenc Kiben Máriát dícséri (Bordás Péter basszusgitár, Kreutz Stalker László dobok)

Kovács András Ferenc Hajnalének

Kovács András Ferenc Őszi-téli dallamok

KOVÁCS András Ferenc, (Szatmárnémeti, 1959. július 17.) Kossuth-díjas erdélyi magyar költő, esszéíró, műfordító. 1978-ban érettségizett a Kölcsey Ferenc Líceumban, 1984-ben végzett a kolozsvári egyetem magyar–francia szakán. 1984 és 1991 között Szentábrahámon és Siménfalván, illetve a székelykereszti Orbán Balázs Gimnáziumban tanár. 1990-től a Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője. 1991–2002 között a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem dramaturgia-tanára. 1997-től egy éven át a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának igazgatója. 2008-tól a Látó megbízott főszerkesztője. Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től kezdett közölni. Elsősorban románból és franciából fordít, emellett esszéket és irodalmi tanulmányokat ír. Verseiből angol, bolgár, cseh, észt, francia, horvát, lengyel, német, olasz, orosz, román, svéd és szlovén fordítások készültek. A kilencvenes évektől kezdve az egyik legtöbbet elemzett, legnagyobb hatású kortárs magyar költő. A KAF értelmezői hagyomány kulcsfogalmai – identitásvesztés, kulturális emlékezet, intertextualitás, „szerepköltészet” – a tradicionális szerzői pozíció elbizonytalanítására, majd felszámolására, végső soron pedig az irodalmi szöveg eredendő nyelvi, intertextuális létmódjára, irodalmiságára kérdeznek rá. Költészetének a mai magyar irodalomban szinte példa nélküli formagazdagságát a következetes részletességgel felépített költői maszkok, alakmások (Jack Cole, Lázáry René Sándor stb.) is segítik. A forma iránti elkötelezettségben Csokonaival és Kosztolányival, sokszínűségében Weöressel rokonítható.( Erdély )

Művek
Tengerész Henrik intelmei. Versek. Bukarest. 1983. Kriterion.
Tűzföld hava. Versek. Bukarest. 1988. Kriterion.
Kótya-lapótya. Gyermekversek. Bukarest. 1990. Ion Creanga.
Költözködés. Versek. Pécs–Bukarest. 1993. Jelenkor–Kriterion.
Lelkem kockán pörgetem. Versek 1982–1992. Pécs–Bukarest. 1994. Jelenkor–Kriterion, 
Üdvözlet a vesztesnek. Válogatott versek 1983–1993. Bp. 1994. Héttorony, 
Manótánc. Gyermekversek. Ill.: Unipan Helga. Kolozsvár–Bp. 1994. Polis–Talentum.
És Christophorus énekelt. Versek. Pécs–Bukarest. 1995. Jelenkor–Kriterion.
Scintilla animae. Esszék, tanulmányok. Kolozsvár. 1995. Komp-Press.
Jack Cole daloskönyve. Versek. Pécs–Kolozsvár. 1996. Jelenkor–Polis, 
Adventi fagyban angyalok. Versek. Pécs. 1998. Jelenkor.
K. A. F. – Tompa Gábor: Depressio Transsylvaniae. Kétbalkezes szonettek 1993–1998. Csíkszereda. 1998. Pallas-Akadémia.
Saltus Hungaricus. Összmagyar versek szórványban 1995–1998. Versek. Pécs. 1999. Jelenkor.
Fragmentum. Versek magyar, ill. német, angol, francia nyelven. Pécs–Bp. 1999. Jelenkor–Magyar Lettre.
Csipkébűl tekert gúzs. Jegyzetek a magyar manierizmus kérdésköréhez. Esszék. Marosvásárhely. 2000. Mentor.
Kompletórium. Válogatott és új versek 1977–1999. Pécs. 2000. Jelenkor, 
Miénk a világ. Gyermekversek. Ill.: Unipan Helga. Kolozsvár. 2000. Polis.
Egerek könyve. Gyermekversek. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia.
Téli prézli. Versek 1995–2000. Pécs. 2001. Jelenkor.
Aranyos vitézi órák. Versek 1998–2001. Marosvásárhely. 2002. Mentor.
Dzsinbüge. Gyermekversek. Il.: Csillag István. Csíkszereda. 2002. Pallas-Akadémia.
Fattyúdalok. Versek. Bp. 2003. Magvető, 
Tengerész Henrik búcsúzik. Tizenhét vers. Ill.: Haller József. Csíkszereda. 2003. Pallas-Akadémia.
Porcus Hermeticum. Száztizenegy limerik. Marosvásárhely. 2004. Mentor.
Vásárhelyi vásár. Gyermekversek. Ill.: Deák Ferenc. Kolozsvár. 2004. Koinónia, 
A kártyázó kakadu. Gyermekversek. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 2004. Pallas-Akadémia.
Szabadvendég. Szonettkoszorú egy vendégszonettre. Csíkszereda. 2005. Pallas-Akadémia.
Víg toportyán. Versek. Ill.: Deák Ferenc. Kolozsvár. 2005. Koinónia, 
Überallesbadeni dalnokverseny. Börleszkek és szatírák. Kolozsvár. 2005. Koinónia.
Hazatérés Hellászból. Kavafisz-átiratok. Versek. Bp. 2006. Magvető, 
Álmatlan ég. Versek 2002–2004. Kolozsvár. 2006. Koinónia.
Időmadárkönyv. 69 haiku. Ill.: Kohsei. Kolozsvár. 2007. Koinónia, 
Hajnali csillag peremén. Gyermekversek. Ill.: Takács Mari. Bp. 2007. Magvető, 
Sötét tus, néma tinta. Versek. Bp. 2009. Magvető, 
Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka. Versek. Bp. 2010. Bookart, 
Bohócöröklét. Versek. Bp. 2011. Magvető, 80 p.