Kiss Jenő 
Mocs, 1912. szeptember 13.– Kolozsvár, 1995. december 16.
költő, író, műfordító
Kiss Jenő Ha a kutya gazdát cserél
Kiss Jenő Tönkből sarjadt vesszők
Kiss Jenő Pilátus
Kiss Jenő A világ ma (Hangraforgó együttessel)
Kiss Jenő A világ, ma
Kiss Jenő A világ, ma (dalnok műhely 2012)
KISS Jenő; Ipp Dániel, Krizbai Géza (Mocs, 1912. szeptember 13.– Kolozsvár, 1995. december 16.): költő, író, műfordító. Kolozsváron 1929-ben érettségizett a piarista főgimnáziumban, 1940-ig a kolozsvári román egyetemen jogi tanulmányokat folytatott, közben ügyvédbojtárként dolgozott. Dsida Jenő fedezte fel. 1934–1940 között Dsida örökébe lépve az Erdélyi Helikon szerkesztője, ugyanekkor az Erdélyi Szépmíves Céh olvasószerkesztője is volt. egyetemi tanulmányai után az Erdélyi Helikon szerkesztője. 1940 után Kolozsváron megalapítja a Termés c. erdélyi irodalmi folyóiratot. A háború után az EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) főtitkára, majd az Írószövetség egyik vezetője, az Utunk szerkesztője. Nyugdíjazásáig irodalmi lapokat szerkeszt. Kitűnő formaművész, termékenysége lenyűgöző, jelentősek gyermekirodalmi művei is. Versei gyakran ódaiak, de az elégikus hang sem idegen tőle. A „helikoni munkaközösség” marosvécsi találkozóinak 1935-től, első meghívásától mindvégig tagja. ( helikonista )( Erdély )

Művek
Kormos üvegen, versek, versek, 1937;
Napforduló, versek, versek, 1942;
A fehérember, színmű, versek, 1947;
Kínai császár, versek, versek, 1946;
Válogatott versek, Bukarest, 1949;
Úti rapszódia, versek, Bukarest, 1954;
Három nap egy esztendő, mesejáték, Bukarest, 1955;
Szín és tűz, versek, Bukarest, 1956;
Gyermeksíp, gyermekversek, Bukarest, 1959;
A küszöb előtt, d., Bukarest, 1960;
Gépek erdeje, gyermekversek, Bukarest, 1960;
Az élet szerelme, lírai riport, Bukarest, 1961;
Tulipánfák földjén, verses útirajz, Bukarest, 1961;
Fegyver nélkül, fegyver ellen, versek, Bukarest, 1963;
Legszebb versei, bev. SŐNI Pál, Bukarest, 1963;
Kísérnek a csillagok, versek, Bukarest, 1964;
Az esztendő élete,gyermekversek, Bukarest, 1964;
Nem egy életre születtem, versek, Bukarest, 1966;
Sors, versek, Bukarest, 1969;
Idők, terek, versek, Bukarest, 1970;
Rovásírás és egyéb feljegyzések, versek, Kolozsvár, 1972;
Az ember és a tenger, önéletrajzi kisregény, Bukarest, 1973;
Aprónépség, gyermekversek, Bukarest, 1974;
A kő nem mozdul, versek, Bukarest, 1975;
Mérleg, versek, Kolozsvár, 1976;
Fiúk, lányok, gyöngyvirágok, gyermekversek, Kolozsvár, 1978;
Emberközelből, tan., cikkek, Kolozsvár, 1979;
Álom, ajtókról, versek, Kolozsvár, 1982;
Holdutazás, versek, Kolozsvár, 1986;
A műfordító emlékeiből, Bukarest, 1986;
Folyó és tó, válogatott versek, 1987;
A repülőtér közelében, válogatott versek, Bukarest, 1988;
Ithaka messze van, életrajzi regény, Kolozsvár, 1992;
Időverten, versek, 1994.