Kiss Anna
Gyula, 1939. január 26.
költő, drámaíró, író
Kiss Anna Ne kérdezz

KISS Anna (Gyula, 1939. január 26.): költő. kétszeres József Attila-díjas (1975, 1992) magyar költő, drámaíró, író. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2007). Ősei fölművesek, mesteremberek voltak. 1957–1961 között a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tanult, de tanulmányait félbeszakította. Ezután a Szegedi Tanárképző Főiskolán végzett magyar-orosz szakon 1966-ban, közben 1961–1963 között a Hortobágyon kollégiumi nevelőtanári beosztásban dolgozott. 1963–1979 között Budapesten tanított. 1975-től a Magyar Írószövetség és a Művészeti Alap tagja. 1979-től írásaiból él. 1990-1994 között a Tekintet című folyóiratot szerkesztette. 1997-től az Artisjus tagja lett. 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Az Alföld mutatta be (1967), majd a Költők egymás közt című antológia Nagy László bevezetőjével. Költészetének forrása a folklór, a mese, az archaikus népdal, a ballada, a régi magyar költői nyelv. A népi kultúra, a paraszti-kézművesi lét motívumait felhasználva mítoszt teremtett. Költészete képzőművészeti törekvésekhez is köthető, Berki Viola, Gross Arnold, Gyulai Líviusz, Schéner Mihály művészeti elképzeléseihez kapcsolható. Gyermekeknek írt munkái, hangjátékai, drámái is jelentősek. Hangjátékait sugározták a rádióban, több drámája színre került, köztük Bolondmalom c. gyermekeknek írt darabját Kaposvárott játszották 1984-1985-ben.

Versek 
Fabábu (1971)
Feketegyűrű (1974)
Kísértenek (1976)
Világok (versek, verses drámák, 1978)
A viszony (1983)
Az idő (1986)
Az esély (verses drámák, 1990)
A jelenlét (1993)
Genitivus (1995)
Másik idő (1999)
De (2001)
Az éden íze (Trilógia I., 2006)
Az úrnő ezüst ujja (Trilógia II., 2008)
Szélörvények vonulnak (Trilógia III., 2010)
Jár nyomomban (2011)