Kisfaludy Károly 
Tét, 1788. február 5. – Pest, 1830. november 21.
dráma- és elbeszélésíró, költő
Kisfaludy Károly Szülőföldem szép határa!
KISFALUDY Károly (Tét, 1788. február 5. – Pest, 1830. november 21.): író, költő, szerkesztő. 

1799 - 1803 - a győri bencés gimnázium tanulója
1803 - a Győrben akkor megnyíló katonai nevelőintézetbe kerül
1804. október 1-jén - Pesten mint kadét katonának áll
1805. szeptember 1. - mint zászlótartó részt vesz a Napóleon ellen Caldierónál kivívott győzelemben
1806 - 1809 - a Szerémségben határőrzésre rendelik ki
1809. február 16-án - alhadnaggyá léptetik elő
1809. május 25. - Jellasich ezredével Münchenben, Leobennél harcol, ott fogságba kerül
1809. augusztus 23. - a fogságból visszaszökik hadosztályához - főhadnaggyá léptetik elő
1811. augusztus 15-én - szerelmi dacból kilép a szolgálatból, hazamegy Tétre
1811 - 1812 február - a Vas megyei Vönöckön él nővérénél
1812 - 1817 - Pesten, Bécsben, Münchenben, Pozsonyban, majd Itáliában gyalog kóborol - fest
1817 - 1819 - Pesten él, a Magyar utcában - többnyire szegényen
1819. május 3. - "A tatárok Magyarországon" című darabját műsorra tűzik Pesten - kirobbanó siker
1819 - 1823 - Kisfaludy-drámák sora
1822 - megindul szépirodalmi közlönye "Auróra" néven
1822-től - ő az irodalmi "vezér" Pesten
1829 - 1830 - Széchenyivel "Jelenkor" címen lapot alapít
1829 - 1930 - betegsége kiújul, szervezete legyengül
1830 - a Magyar Gazdasági Egyesület titkárává teszi az alapító Széchenyi
1830. november 17. - a Pozsonyban megalakuló Magyar Tudományos Akadémia első rendes tagjává választják
1830. november 21. - halála
1897 - színházat neveznek el róla először Budapesten, Óbudán, a III. kerületben

A magyar romantika a XIX. század kezdetétől fogva készülődött, hogy azután 1820 körül, Kisfaludy Károly kirobbanó sikerével uralomra kerüljön. Ettől kezdve tíz éven át ő a magyar irodalom főszereplője, a romantikusok szervezője, Vörösmarty nemzedékének ösztönzője, a kezdődő reformkor bizakodásainak kifejezője. Amikor 1830-ban, negyvenkét éves korában meghal, úgy gyászolja az ország, a főváros, az irodalom, mint legnagyobb fiát. Annyi bizonyos, hogy ha ösztönző hatása jelentékenyebb is, mint műveinek túlnyomó többsége, ha kétségtelenül nagy tehetségével több hevenyészett írást hoz létre, mint halhatatlan alkotást - hazai irodalom-, és drámatörténetünk egyik legvonzóbb, legrokonszenvesebb alakja. Néhány, kivételesen fegyelmezett költeményével, legsikerültebb vígjátékával, prózájának ironikus humorával maradandó helye van klasszikusaink között.

Művek
Minden munkái, öszveszedte TOLDY Ferenc, 1–10, Buda, 1831;
Minden munkái, kiad. BÁNÓCZI József, 1–6, 1893;
Válogatott művei, kiad. és bev. SZAUDER József, 1954;
Válogatott művei, kiad CSETRI Lajos, 1980;
Válogatott művei, kiad. KERÉNYI Ferenc, 1983.