Kibédi Varga Áron 
Szeged, 1930. február 4.
irodalomtörténész, esztéta, költő
Kibédi Varga Áron 156. vers

KIBÉDI VARGA Áron (Szeged, 1930. február 4.): író, költő, irodalomtörténész. 1945-től Németországban, 1948-tól Hollandiában él. Egyetemi tanulmányokat Amszterdamban, Leidenben és Párizsban folytatott, 1954–66-ig az amszterdami református egyetem asszisztense, 1971-től a francia irodalom tanára. A Mikes Kelemen Kör rendezvényeinek szervezője, kiadványainak szerkesztője. 1981-től a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja. 1990-től az MTA külső tagja. 1994-ben a pécsi egyetem díszdoktora. Költészete modern német és francia költőkön nevelkedett, korai verseiben a transzcendentális hit és a biztos eszmei tájékozódás nélkül maradt magányos személyiség szorongásait fejezte ki. Később a sztoikusok hagyománya nyomán építette fel világképét: szemlélődni kíván, az időtlenséget és a tisztaságot akarja a versben megteremteni, hogy a világban nélkülözött rend a költészetben jöjjön létre.

Művek
Kint és bent. Washington: Occidental Press. 1963. (Versek)
Téged. Washington: Occidental Press. 1973. (Versek)
Szépen: Versek 1957–1989. Budapest: Orpheusz. 1991. (Versek)
Amszterdami krónika. Pozsony: Kalligram. 2000. (Napló)
Hántani, fosztani. Pozsony: Kalligram. 2000. (Versek)
És felébred, aminek neve van. Pozsony: Kalligram. 2002. (Napló)
Oldás. Pozsony: Kalligram. 2004. (Versek)
Két év, három ország: Naplójegyzetek 2003–2004. Pozsony: Kalligram. 2005.
Lépések: Napló 2005–2006. Pozsony: Kalligram. 2007.
Történések. Pozsony: Kalligram. 2008. (Versek)