Kányádi Sándor
Nagygalambfalva, 1929. május 10.
költő, műfordító
Kányádi Sándor Bántani én nem akarlak
Kányádi Sándor Citerára
Kányádi Sándor Holtomig ismeretlen
Kányádi Sándor Mióta élek…
Kányádi Sándor Könyvjelző
Kányádi Sándor Isten háta mögött
Kányádi Sándor Könyvjelző (dalnok műhely 2012)

KÁNYÁDI Sándor, (Nagygalambfalva, 1929. május 10.): költő, műfordító, szerkesztő. Székely földműves családban született. Az elemi iskola öt osztályát szülőfalujában végzi. Utána Székelyudvarhelyen tanul: 1941 és 1944 között a református kollégiumban, majd 1944–45-ben a Római Katolikus Főgimnáziumban, 1946–50-ig a fém- és villamosipari középiskolában. 1954-ben szerzett magyar szakos tanári oklevelet a kolozsvári egyetem bölcsészkarán. 1950 óta Kolozsvárott él. Egy ideig a kolozsvári Utunk, majd a Dolgozó Nő, végül a Napsugár c. gyermeklap szerkesztője. Az erdélyi líra élő klasszikusa, versei nagy visszhangot váltottak ki az olvasóközönségben azáltal is, hogy szívósan járja a vidéket, elsősorban iskolákban, a gyermektársadalomban érzi otthon magát, mondja és szeretteti meg a verset. Drámaírói munkássága, műfordítói tevékenysége jelesül egészítik ki e nagyformátumú alkotó életművét.( Erdély )

Művek
Cseresznyefa, versek, 1955;
Sirálytánc, versek, Bukarest, 1957;
Kicsi legény, nagy tarisznya, gyermekversek, Bukarest, 1961;
Harmat a csillagon, versek, Bukarest, 1964;
Fényes nap, nyári nap, gyermekversek, Bukarest, 1964;
Három bárány, gyermekversek, Bukarest, 1965;
Kikapcsolódás, Bukarest, 1966;
Fából vaskarika, mesék, Bukarest, 1969;
A bánatos királylány kútja, gyermekversek, 1972;
Kányádi Sándor legszebb versei, Bukarest, 1974;
Szürkület, Bukarest, 1978;
Farkasűző furulya, gyermekversek, 1979;
Kenyérmadár, mesék, Bukarest, 1980;
Tavaszi tarisznya, gyermekversek, 1982;
Madármarasztaló, gyermekversek, Bukarest–Budapest, 1986;
Küküllő kalendárium, gyermekversek, 1988;
Sörény és koponya, versek, Debrecen, 1989;
Vannak vidékek, válogatott versek, 1992;
Valaki jár a fák hegyén, válogatott versek, Kolozsvár–Budapest, 1997, 19982;
Világlátott egérke, 1998;
Csipkebokor az alkonyatban, Kányádi Sándor egyberostált műfordításai, 1999;
Szitakötő tánca, versek, 1999;
Talpas történetek, 1999;
45 poems, ford. TÓTFALUSI István, 1999.