József Attila 
Budapest, Ferencváros, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.
költő
József Attila Aki szegény, az a legszegényebb
József Attila Eszmélet
József Attila Isten (Én az Istenem ...)
József Attila Pogányos hitvallás magyarul
József Attila Istenjárás
József Attila Hosszú az Úristen
József Attila Istenem
József Attila Betlehem
József Attila Isten (Hogyha golyóznak ...)
József Attila Rövid óda a kelő Naphoz
József Attila Egyszerű ez
József Attila (Szállj költemény...)
József Attila Vigasz
József Attila Világosítsd föl
József Attila Ugye pajtás
József Attila Valamikor
József Attila Azt mondják
József Attila  Karóval jöttél
József Attila Nem emel föl
József Attila Levegőt!
József Attila Levegőt! (dalnok műhely 2012)
József Attila Sok gondom közt
József Attila (Ne légy szeles...)

JÓZSEF Attila (Budapest, Ferencváros, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.): költő. Apja Josifu Aron (1871-1937) szappanfőző munkás, anyja Pőcze Borbála (1875-1919) mosónő. József Attila hatodik gyermekként született, ekkor azonban már csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja 1908-ban elhagyta családját. A kisfiút a Gyermekvédő Liga 1910-ben parasztcsaládhoz adta nevelésre Öcsödre; 1912-ben tért vissza Budapestre. A Ferencvárosban szegény proletársorban éltek. Édesanyja rákban halt meg, ezután fia egész életét végigkíséri a fájdalom. Jolán férje, Makai Ödön lett az alig 14 éves fiú gyámja. 1920-ban Makóra került gimnáziumba, nyaranta munkát vállalt. 1922-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Megismerkedik Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete (Szépség koldusa). 1923-ban a Nyugat is közölte verseit. 1924-ben a szegedi egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel c. verséért eltanácsolták. A költő ősszel a bécsi egyetemen hallgatott előadásokat; megismerkedett Németh Andorral, Kassák Lajossal, Hatvany Lajossal, Lukács Györggyel. 1926-27-ben Párizsban a Sorbonne előadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek. 1927-ben hazatért Budapestre. 1928-ban kötött barátságot Illyés Gyulával. Rövid ideig a pesti egyetemre is járt. Kosztolányi Dezső segítő barátságát is élvezhette. 1928-tól szerelem fűzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Mártához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította őket egymástól. 1930-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. Élettársával, Szántó Judittal nagy szegénységben éltek Judit kétkezi munkával keresett jövedelméből. 1932-ben Illyés Gyulával és Szimonidész Lajossal röpiratot írt a halálbüntetés ellen, szerkesztette a féllegális Valóság c. folyóiratot. Hatvany Lajos, később Hatvany Bertalan támogatta. 1931-ben a moszkvai Sarló és Kalapács szociálfasisztának bélyegezte; 1934-ben a moszkvai írókongresszusra nem hívták meg, "kihagyták" a kommunista mozgalomból, szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, és antifasiszta egységfronttörekvéseket képviselt. 1935-ben pszichoanalitikus kezelője, Gyömrői Edit iránt támadt benne tragikus szerelem. 1936-ban végleg különvált Szántó Judittól, felújult kapcsolata Vágó Mártával. A Szép Szó egyik szerkesztője lett. A Baumgarten-alapítványból segélyt, majd jutalmat kapott (1935, 1936). Nagyon fáj (1936) c. kötete sem hozta meg a várt elismerést. 1937 tavaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. Még az év nyarán a Siesta szanatóriumba került; nov. 4-én nénjei vették magukhoz szárszói panziójukba. Dec. 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát. 1938-ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott. Méltó elismerése is ekkor kezdődött. 1948-ban életművét Kossuth-díjjal tüntették ki.

Művek
Szépség koldusa, Szeged, 1922 (hasonmás kiadása 1980);
Nem én kiáltok, Szeged, 1925 (hasonmás kiadása 1985);
Nincsen apám, se anyám, 1929;
Döntsd a tőkét, ne siránkozz, 1931 (hasonmás kiadása 1980);
Külvárosi éj, 1932;
Medvetánc, 1934;
Nagyon fáj, 1936 (hasonmás kiadása 1988);
A legutolsó harcos (hasonmás kiadása, 1989);
Szabad-ötletek jegyzéke, kiad., bev., jegyz. STOLL Béla, 1990;